קורס גישור כמומחיות לריסון חסמים

      סגור לתגובות על קורס גישור כמומחיות לריסון חסמים

קורס גישור זהו קורס אקסקלוסיבי, שמספק אפשרות לאדם שמתנסה בו להתמחות בתהליך פישור חילוקי דעות. מיוחדותו של הליך גישור הוא בתמיכת גורם שלישי שלא נוקט עמדה המזומן להיות לעזר לצדדים לגשר בין השוני שביניהם. קורס גישור במקורו מדריך את בוגרי קורס הגישור המגשרים לבחון את המקצועיות לקחת צדדים הקיימים בפולמוס בנושאים נפרדים כגון: מחלוקות כספיות, מזונות, זכויות הון, תביעה לא הוגנות, נזקים. לבדוק לעומק את התפתחות הפרשה אשר סייעה ליצירת הצרה. לפרקים מגשר יתקל ברעיונות מקצועיים אשר לא יהיו גלויים לו. במצב שכזה מגשר יאלץ לזהות את התחומים שיהיו ראשוניים לו ובמידת האפשר יסתמך בחוות דעת של מגשר מנוסה בכדי לעזור לצדדים להגיע דעה משותפת.

מיומנות פיצוח פתרונות בעזרת קורס גישור

תוך כדי קורס גישור בעיקר ילמדו הגישות לגשר בין הצדדים. הקטנת השוני יוצא אל הפועל בזמן אישור הצרכים והטענות שיועלו. מגשר, בזמן קשב במפגשים אישיים לכל אחד מהצדדים, מוצא את הצרכים הקריטיים שלא רוצים לוותר עליהם, ואת הצרכים שאיתם הצדדים מוכנים ללכת לקראתם. מגשר איכותי יוכל לתאר את אזורי המפגש בין הצדדים ולהרחיב את יכולתם להתפשר כדי להגיע לפשרה נכונה לכולם. כאשר מתגלים פערים אשר לא ניתנים לתהליך גישור, מגשר יחפש דרכים ותחומים שבהם אפשר לגשר בין השניים. במצבים כמו שתיארנו נאמדת יכולתו המקורית של מגשר ותבוא לידי הכרה, הן בהרהורים שיצופו מהמגשר וכלה באתגור הצדדים להרהר על פתרונות נוספים, שאליהם הם לא היו מגיעים אלמלי העזרה שלו. לפרקים הפתרונות כבר היו בידיים של הצדדים והיו תלויים את כשירות של מגשר להוריד ולסלק את משא הגאווה והפגיעה הבולמת את הצדדים מלהגיע לפשרה. לעיתים יש תנאים בהם התהליך יכול להראות כפעולה איטית וזוחלת לעבר מטרה, כשבדרך הצדדים עלולים למשוך כל אחד לכיוון שלו ולעכב את התהליך כולו.

קורס גישור – איך פגישת גישור נראית

ישנם סוגים של פגישות גישור שבפגישות אלו המגשר יבוא מול הצדדים אחד אחד. מינימום 2 פגישות עם כל אחד מהצדדים. בפעם הראשונה זה כדי להבין את המצב ופעם נוספת או יותר כדי לבחון את הרצון של כל אחד להתגמש כלפי השני. אחת הדרכים שעומדות בפני מגשר לקראת סוף תהליך הברור האישי שנעשה מבעוד מועד רשאי המגשר לזמן את הצדדים לפגישה ביחד ולהציג בפניהם הצעת פשרה משלו ובכך להוליך את הליך סגירת הפערים. למעשה כאן המגשר למעשה נוקט סוג של עמדה ומייצר מסמך עמדה המשמש כבסיס לפשרה. לעיתים גישה זאת גורמת לצדדים להתגמש ולהסכים לפשרה. בהיותה באה בעזרת גורם נייטרלי. מכאן יוצא שאף אחד מהצדדים לא ויתר לשני אלה הם קיבלו את דעתו והצעתו של המגשר. גישה זאת עלולה להיות מסוכנת לעיתים כאשר אחד הצדדים מרגיש כי המגשר מגלם בהצעתו נוקט עמדה לטובת אחד מהצדדים. כאן המגשר יבחר לסגת מהצעתו ולברר עם הצדדים כיצד הם מציעים שתראה הצעת הפשרה ביניהם.  הדבר יכול להיעשות בפגישות שבהם הצדדים הנוכחים נמצאים והמגשר מנהל את המגש תוך התדיינות לשם יצירת פשרה.